ضمن تشکر از همه ی عزیزان مهلت ارسال آثار به پایان رسید، برنده نهایی در تاریخ سه شنبه 22-03-97 در وب سایت و صفحه اینستاگرام تارا معرفی می گردد.